Vítejte na mém webu

Tento web je zaměřen na poznávání islámu a snahu odstranit předsudky, které má značná část české populace. Lidé se bojí toho, co je jim neznámé a dnes je islám nejen velikou neznámou, ale také hračkou v rukou politiků a jiných postavení chtivých lidí, kteří budou vždy hrát na strach lidí. Všechny nové články jsou zveřejněny v sekci Nejnovější články.

 

Nenechte si lhát o tom, co je islám z úst tzv. znalců islámu, jejichž posláním je na strachu z islámu vydělat. Prohlédněte si tyto stránky a podívejte se o čem islám vlastně je z "úst" české muslimky. Nejsem nováčkem v islámu a mé znalosti jsou postavené na universitním studium islámu i dlouholetých zkušenostech. Tímto webem nezískám ani finance, ani žádné postavení. Tudíž nemám žádný důvod vám tu o něčem lhát.

 

Nemám snahu islám překrucovat a nějak okrašlovat, islám to nemá zapotřebí. To, co zde budete číst JE islám. Není to má verze islámu, nebo nějaká moderace, je to islám takový, jaký byl Bohem vyjeven.

 

Tento web není o praktikách muslimů, ale o islámu. Islám a muslimové nejsou jedno a to samé, i přesto že se tyto pojmy často míchají. Islám je víra, pravidla a rady na život darované stvořením Stvořitelem. Muslimové jsou ti, kteří ho do svých životů aplikují. Jejich aplikace je pak spojena se vzděláním ve víře, které mají; schopnostmi a čistotou srdce.

 

Mnoho článků nejen mnou přeložených naleznete na Islámské Komunitě sester (proislam.org), tady se budu spíše snažit reagovat na nesmysly, které o islámu na webu kolují. Ať již od tzv. znalců na islám, islamofobů nebo ex-muslimů.

 

 


Vítejte u mě, ale...

   Dobrý den, mír s vámi, buďte mými hosty....

asi tak nějak bych vás uvítala, kdybyste byli u mě doma fyzicky na návštěvě. Vzhledem k tomu, že toto je virtuální návštěva a nechám vás nahlížet do zákoutí mého světa, uvítám vás stejně tak a budu vás stejně tak považovat za své hosty.

Tak tedy... vítejte... mír s vámi...

Není zvykem, aby hostitel připomínal návštěvě jak se má chovat. Většinou je to totiž již vtloukáno lidem již od dětství. Chovat se slušně je nepsaným pravidlem a jakákoliv návštěva, která se tak nechová, není většinou opětovně pozvána.

Dalším pravidlem slušného chování je svým hostitelům nenadávat, nepomlouvat je, nevysmívat se jim do obličeje, neponižovat je a ani styl jejich života. Bohužel realita je taková, že toto se spíše dělá za jejich zády, ale to už je o něčem jiném. Ať tak či onak, není to považováno za společensky taktní.

Když by se tak na návštěvě stalo, zřejmě hostitel vyprovodí návštěvu za dveře, zamkne na petlici a vymaže z paměti jejich telefonní číslo.

Člověk by řekl, že si každý z nás tato pravidla slušného chování, alespoň v té nejmenší možné míře uchová společně s lidskostí v srdci. Kdyby to ale byla pravda, nemusela bych tu dnes nic takového psát. A proto jste mi vy, někteří čtenáři mého soukromí, nedali na výběr, než jasně zveřejnit nepsaná pravidla.

...

Jste u mě na návštěvě. Nechala jsem vás nahlédnout do mého světa, který je bohužel obklopen podivnou mystikou, která manipuluje masou. Tyto mé stránky mají napravovat některé škody, které lidé naplnění nenávistí nadělali s radostí. Mají být okýnkem do světa muslimky, české muslimky.

Na tomto blogu byla pravidla nepsaná, ale dnes je tu vypisuji... Porušení těchto pravidel znamená mazání jakýchkoliv příspěvků. Budou se mazat komenty, které obsahují následující:

- urážka Alláha, Jediného Boha a Jeho Posla Muhammada a jakéhokoliv jiného posla nebo proroka. Urážka mé víry.

- vulgární jazyk, obsahující nechutná, urážející, provokujíci nebo ponižujíci slova

Toto je můj blog a není třeba, abych se tu někomu za něco omlouvala, nebo mu snad vysvětlovala, proč jsem udělala to nebo ono. Nikdo vás nenutí si tu nic číst. Máte svobodnou vůli stránky zavřít a nikdy se nevracet.

Pokud přicházíte v míru... vítejte, pokud ne... neočekávejte mou pohostinnost ani ochotu s vámi komunikovat.


Já a mé názory

Imane

   Asi by bylo vhodné se jakýmsi způsobem představit. Jsem muslimka již několik let. Vystudovala jsem bakalářský obor Islámské Studie. I přesto, že jsem sunnitka, nenásleduji žádnou určitou školu myšlení. Jsem toho názoru, že všechny školy jsou sloučené výroky svých zakladatelů. Ráda bych zde prezentovala pár výroku zakladatelů 4 právních škol, na kterých stavím své názory:

Abú Hanífa řekl: „Pokud je hadíth sahíh pak je to má madhhab.(škola myšlení)“ „Pokud řeknu něco co jde proti Knize Boží nebo záznamu Posla, nechť mu Bůh požehná a dá mír, pak ignorujte co jsem řekl.“ "Toto je náš názor. Jestli někdo předloží lepší názor, přijmeme ho."

 

Imám Málik řekl: „Jsem pouze člověk, někdy dělám chyby a někdy uhodnu správně. Podívejte se na můj názor a cokoliv co je v souladu s Koránem a sunnou vezměte a cokoliv není v souladu s Koránem a sunnou, ignorujte.“ „Není zde nikdo po Prorokovi, nechť mu Bůh požehná a dá mír, jehož slova nemohou být vzata nebo ponechána, kromě Prorokových.“

Imám Málik ukázal na hrob Proroka a řekl: "Můžeme přijmout nebo zamítnout všechna nebo některá slova kteréhokoliv člověka, kromě slov člověka, který leží v tomto hrobě."

 

Imám al-Šáf´ií řekl: „..Cokoliv co řeknu nebo jakékoliv směrnice ustanovím, pokud je zde záznam Posla Božího, nechť mu Bůh požehná a dá mír, který se liší od toho, co jsem řekl, pak důležitější je to, co Posel Boží řekl a to je můj názor.“ "Jestliže bude hadíth ověřený, přihlédněte k němu a neohlížejte se na má slova."

 

Imám Ahmad řekl: „Nenásledujte mě slepě a nenásledujte slepě Málika nebo al-Šáfa´ího nebo al-Awzá´iho nebo al-Thawriho. Učte se odkud se oni učili.“ A řekl: „Názor al-Awzá´iho a názor Málika a názor Abú Hanífy jsou pouhé domněnky a to vše je mi stejné. Přesněji řečeno důkaz musí být nalezen v záznamech – tzn. v šar´i důkazech.“

Jak je vidět z názorů samotných učenců, všichni připouštěli své možné, nezáměrné chyby vyplývající z jejich nevědomosti. V jejich době neexistoval internet a jiné vymoženosti, které by urychlili procesy získávání hadíthů. Proto se domnívám, že je vhodnější porovnat podklady každého z nich a na jejich základě se pak rozhodnout v otázkách, kde jsou odlišnosti, alespon pro mě. V dnešní době je komparativní metoda umožněna a usnadněna.

Co se týče fatew. Také okamžitě nepřijímám cokoliv co slyším. Držím se rady imáma Ahmada, kterou jsem zde výše uvedla. Pokud jsou však fatwy postaveny na Koránu či sunně, dále se dívám na to kdo ji vydal, z jaké země pochází a jakou školu následuje, neboť toto jsou faktory, které mohou danou fatwu velmi ovlivnit. Fatwa, která je přiměřená pro Saudskou Arábii může být naprosto mimo mísu pokud se jedná o Českou republiku nebo jinou zemi.

Všeobecně je mnoho mých názorů postaveno na mém charakteru. Již od velmi útlého věku jsem byla bojovnějších charakteru, snažila se zastávat slabších a chránila zájmy menšiny. Proto mnoho mým názorů není postaveno na tom, co já osobně preferuji, ale co preferuje určitá menšina, proti které se staví většina. Snažím se dívat na určitá témata očima druhých lidí, ne jen skrze své sobecké já. Pokud chce člověk něco pochopit z názorů druhých, pak musí slevit ze svých.

Příkladem je ženská obřízka. Nehovořím zde o skutečnosti, zda bych nechala nebo nenechala obřezat sebe nebo své dcery (a prosím neptejte se, myslím si, že toto je osobní intimní otázka a zajisté mám také právo na soukromí), ale o skutečnosti, že některé ženy obřízku vyžadují ať již z lékařských, osobních nebo kulturních důvodů. Nevidím důvod proč by názor většiny měl eliminovat názor a potřeby menšiny. Samozřejmě zde hovořím o vlastní volbě, ne o donucení. Upozorňuji, že ženská obřízka není výhradně muslimská záležitost. Možná by bylo zajímavé získat na toto téma názory plastických chirurgů, které tyto zákroky u nás provádějí.

Dalším příkladem může být polygamie. Chápu, že pro mnoho lidí je tento svazek absolutně nepřijatelný, ale na druhou stranu jsem četla a znám příklady žen, pro které je tento druh manželství vyhovující. Proč jim upírat toto právo, když jim bylo dáno Bohem? 

Nemíním nikomu vnucovat své názory a pohledy. Každý máme možnost si vybrat. Já se rozhodla pro islám a díky tomu, že je tak velmi špatně prezentován mnoha lidmi, jsem se rozhodla, formou tohoto bloku, se podělit o svůj pohled a názor na islám. Byla bych velmi ráda, kdyby toto bylo oceněno a ne zneužito.

Prosím tedy, pokud zde budete chtít se mnou diskutovat, abyste to brali čistě jako sdílení informací. Vy mi prezentujete to své a já vám to své. Není třeba vést skóre. Pouze Bůh má moc otevřít srdce pravdě a jen On nás bude soudit.

 


O Koránu

28.08.2012 05:56

Zázraky v Koránu - předpověď budoucnosti aneb Abú Lahab

Slovo Boží, Korán, obsahuje hned několik zázraků a důkazů o své pravdivosti. Jedním takovým je příběh a tedy spíše konec Abú Lahaba, strýce Muhammada, nechť mu Bůh požehná a dá mír, který radostí bez sebe, že se jeho bratru narodil syn (Muhammad) dal jedné ze svých otrokyň svobodu. Bůh v Koránu v...

—————

11.08.2012 13:10

Zázraky v Koránu - titul faraona

Když se člověk hlouběji ponoří do studia Koránu (arabského) objeví se před ním oceán zázraků, moudra a divů. Až z pozorováním gramatiky, slovosledů a slovních obratů může člověk zachytit a opravdu ocenit část zázraku Koránu. O to je bohužel každý překlad Koránu ochuzen. O jeden takový zázrak...

—————

05.08.2012 06:27

Zázraky v Koránu - jazyk Arabský

Alif lám rá! Toto jsou Písma zjevného znamení, seslali jsme je jako Korán arabský - snad budete rozumní! (12:1-2) Toto je jeden z veršů Koránu, který zdůrazňuje jazyk, ve kterém byl Korán seslán. Jazyk Koránu - Arabština - je jedním ze zázraků Koránu. Jeho jednoduchost je dalším. Bůh v...

—————

26.07.2012 16:14

Kniha Boží a její kritéria

V dnešní době máme kolem sebe mnoho různých náboženství. Všechna z nich tvrdí, že jsou ta pravá. Všechna z nich říkají, že ukazují tu správnou cestu. Každé náboženství má nějaké písmo, na kterém je založeno. A stejně tak je to i s islámem. Člověk hledající tu správnou cestu se může cítit zmaten....

—————


Víra

21.09.2015 12:05

Reinkarnace a potulující se duše

„Každá duše okusí smrti; a teprve v den zmrtvýchvstání obdržíte plně své odměny.” Korán, 3:185.  Smrt je nevyhnutelná. I přesto, že se lidé snaží předstírat, že neexistuje a jim se vyhne, každý máme setkání s anděly smrti již předem ustanoveno. Naše tělo zůstane na tomto světě...

—————

24.06.2012 17:35

Počátek sufismu a ideologie (Sekty v islámu)

Súfismus se díky jeho "jednoduchosti" začíná šířit i v řadách českých muslimů, jako ta "lehčí" forma islámu. Když by člověk chtěl být muslim, ale nechce být řazen mezi muslimy, vybere si právě súfismus. Je však nutné vědět, že učení súfismu se neshoduje s učením Koránu a sunny a to nemluvíme...

—————

01.01.2012 10:22

Zakázané

Je-li něco zakázáno, je to proto, že je to nečisté a škodlivé Povolené a zakázané v Islámu, šejch Dr. Júsuf al Qaradáwí   Pouze Alláh Samotný, Jenž stvořil lidské bytosti a zahrnul je nesčetnými dary, má právo uzákonit či zakázat, co považuje za správné, a ukládat jim závazky a...

—————

01.01.2012 09:50

Ráj a jeho skutečný význam pro věřícího

   Nedávno jsem zveřejnila překlad o tom, jaké postavení bude žena v ráji zaujímat. Ne proto, že si myslím, že je důležité vědět co bude mít, nebo s kým jej bude sdílet, ale proto, že je to také jedna z otázek, které jsou nepochopeny a využívány k napadání islámu. Více méně to byla...

—————


Z mého pera

19.08.2017 21:06

Být konvertitkou

Jako konvertitka jsem značena ze dvou táborů: 1) Podturčenec horší Turka 2) Nikdy nedosáhnu úroveň a chápání islámu jako arabský muslim. Popravdě, oba mě už unavují. Nevidím se jako podturčenec ani jako někdo jehož islám nebude nikdy kvalitní, „ten pravý“. Ani jeden z těchto názorů nebere...

—————

10.02.2016 18:26

Vzala jsem si muslima, jaká jsou má práva?

Často slýchávám nebo dostávám dotaz na práva manželky v islámu. Mohla bych tu napsat pěkný článek shrnující všechna práva a určitě by byl zajímavý, bohužel nebyl by však co platný těm dotazatelkám. Proč? Za okamžik sami pochopíte.   I sebelepší právo bude jen tak dobré, jak ho lidé budou...

—————

29.08.2015 18:26

O omezenosti, obzoru a lidskosti

Lidé se dělí do třech skupin: ti, kteří nikdy nevycestovali; ti, kteří cestují; a ti, kteří byli donuceni opustit svou zemi. První skupina lidí má omezený pohled na svět. Jejich obzor nesahá za nejbližší kopečky. Jejich svět se skládá pouze a jedině z lidí stejného myšlení, barvy pleti, jazyku...

—————

13.02.2012 21:50

Zakázané, zakázané, zakázané...

Islám je více-méně prezentován jako náboženství plné příkazů a zákazů. Muslim nesmí to a to a to. I děti, které vyrůstají v muslimských rodinách většinou slyší "to je harám, to je harám..." Lidé, kterým se islám jako víra líbí, ale váhají v jeho přijetí, argumentují, že pak už nebudou moct to...

—————


Světové dění

25.03.2016 10:32

Exkluzivní společnost vytváří exkluzivní problémy

Když je člověk nemocný, je nelogické a nepraktické, aby léčil příznaky a ignoroval původ nemoci samotné. Stejně tak je nelogické, léčit problémy společnosti řešením symptomů a nezajímat se o původ problémů. Nedávný incident v Bruselu je pouze příznakem nemoci. Zatčení pachatelů a uzavření...

—————

16.12.2012 12:47

Masakry ve školách u nás aneb vliv smíšené společnosti

Idnes.cz zveřejnili článek vztahující se na nedávné střílení na základní škole v Americkém státě Cunnecticut. V článku psychlogog Jiří Jelen situaci analyzuje a předpovídá podobné události i v Evpropě. Ve své analýze udává, že Americká společnost je nestabilní díky své smíšenosti. Dále pana...

—————

01.01.2012 08:56

Kostely v muslimském světě

Kostely v muslimských zemích aneb V islámském světě se kostely taky nestaví     Všimla jsem si při brouzdání na netu z úst některých politiků a celkově veřejnosti, že používají následující argument proti mešitám - "však v islámských (arabských nebo muslimských) zemích taky...

—————

01.01.2012 08:51

Niqáb a Francie

Niqáb aneb když mají chlapi přístup k ženskému šatníku      Nemohu sledovat vývoj niqáb situace ve Francii a nic o tom nenapsat. Jednak se mě toto téma dotýká jako ženu a jednak jako praktikující muslimku. Na niqáb jsou všeobecně tři pohledy. Nelze tvrdit, že je jeden...

—————


Islám a ČR

10.02.2015 08:35

Zbraně a radikálové v brněnské mešitě!?!

Kauza údajných zbraní v brněnské mešitě doložená fotodokumentací je už starší, ale vzhledem k tomu, že se opět tyto fotografie vynořily, je nutné o tom mluvit. Fotografie mladého muslima z Brna se zbraní v ruce oběhla už sociální sítě. Říká se, že obrázek je lepší, než tisíc slov. Tohle je pravda,...

—————

24.01.2015 22:22

Čeští exmuslimové

Česká muslimská komunita je poměrně malá a vesměs se muslimové vzájemně znají. Sestry se setkávájí ve svých městěch nebo na různých internetových fórech. Nové muslimky a muslimové rádi sdílejí své osobní zkušenosti a snaží se navazovat kontakt. Není tajemstvím, že mnoho sester přijme islám jen...

—————

24.01.2015 21:29

Rozdíl mezi islámskými extrémisty a antiislámisty

Velmi často slyším o nenávistných verších Koránu nebo o verších, které ponižují ženy a nevěřící. A člověk má volbu - buď vezme taková tvrzení jako fakt, a nebo se zamyslí a sám si informace ověří. Muslimové, kteří se zapojí do nějakých ošemedných aktivit a mohou způsobit tragédie s újmy na lidských...

—————

26.04.2014 17:31

Páteční nájezd na pražské modlitebny

Páteční události, při kterých ozbrojení maskovaní teroristé vtrhnuli do pražských modliteben, aby terorizovali účastníky páteční modlitby, včetně dětí, je jako ukázka ze špatného amerického filmu. Včetně špatné angličtiny. Teroristé, převlečeni do uniform Policie České republiky, způsobili chaos...

—————